Sierpinského trojúhelník v AS3

V tomto článku si ukážeme, jak v ActionScript 3 snadno rekurzivně nakreslit fraktál, a to konkrétně Sierpinského trojúhelník.

Sierpinského trojúhelník

Sierpinského trojúhelník je fraktálový obrázek, který lze vytvořit např. tímto způsobem:
 1. Nakreslíme černý trojúhelník
 2. Z černého trojúhelníku odstraníme "vnitřní trojúhelník" a tuto funkci zavoláme na tři menší trojúhelníky, které vznikly v okolí
Další informace naleznete ve článku na Wikipedii.

Kód v AS3

var limit:int = 6;

function drawTriangle(x:Number, y:Number, level:int, size:Number):void
{
  if(level==0) // pokud jsme na 0. úrovni, nakreslíme čer. troj.
   with(graphics)
   {
     clear();
     beginFill(0x00);
     moveTo(x, y-size);
     lineTo( x + size * 1.73/2, y + size/2);
     lineTo( x - size * 1.73/2, y + size/2);
     moveTo(x, y-size);
     endFill();
   }
  if(level == limit) return; // pokud jsme se zanořili do limitu, nepokračujeme
  with(graphics)  // nakreslíme bílý trojúhelník
  {
   beginFill(0xffffff);
   moveTo(x, y+size/2);
   lineTo( x - size * 1.73/4, y - size/4);
   lineTo( x + size * 1.73/4, y - size/4);
   moveTo(x, y+size/2);
   endFill();
  }
  // nakreslíme trojúhelníky kolem
  drawTriangle(x, y - size/2, level+1, size/2); // horní
  drawTriangle(x - size * 1.73/4, y + size/4, level+1, size/2); // pravý dolní
  drawTriangle(x + size * 1.73/4, y + size/4, level+1, size/2); // levý dolní
}

1 komentářů:

 1. Unknown ... (21. března 2015 8:54)

  ahoj ... Snažím se napsat v Flash Sierpinského trojúhelník, ale nefunguje. Někdo by mi uměl poslat Fla soubor, abych věděl, jak to funguje? (nagy33attila@gmail.com)
  předem děkuji

Okomentovat