Fourierova transformace srozumitelně

Tento článek by vám měl umožnit lépe "vidět" do Fourierovy transformace, vysvětlit základní principy a několik dalších důležitých detailů, které se jinde příliš neříkají. Článek bude opět trochu neformální, ale po jeho přečtení by vám měly být formality více srozumitelné.

Nejlepší programovací jazyk pro začátečníky

Tento problém trápí spoustu začátečníků. Ti mohou na internetu najít různé, více čí méně správné odpovědi. V tomto článku bych rád shrnul celou tuto problematiku.

Kreslení grafů v JavaScriptu

V tomto článku bych vám rád ukázal předělávku své flash aplikace do HTML5. Jedná se o kreslení hezkých grafů z Minulého článku.

Voroného diagram v JavaScriptu

Už dlouhou dobu mě láká vyzkoušet si práci s JavaScriptem. Přece jen je to hlavní otevřený jazyk pro web, navíc v posledních letech vznikla řada opravdu rychlých interpretů pro JS.

Řešení hlavonamů v Prologu

Tato práce vznikla jako součást zápočtového programu na předmětu Neprocedurální programování, MFF UK. Jedná se o řešení konkrétního druhu hlavolamu v programovacím jazyce Prolog.

Hra ve stylu Untangle

Dnes se pokusíme využít znalosti z předchozích článků a vytvořit hru. Jedná se o typ hry, kde posouváme vrcholy rovinného grafu ve snaze nalézt jeho rovinné nakreslení. Zní to složitě, ale čtěte dál a hned bude vše jasné.

Jednoduché geometrické výpočty

V tomto článku si ukážeme nějaké základní geometrické výpočty v rovině. Kdybyste je někdy potřebovali, tak si je jen okopírujete, anebo vás to může motivovat k psaní vlastních, pokročilejších funkcí :)

Voroného diagram v AS3

Jak jste možná vytušili z předchozího článku, nyní si implementujeme Fortunův algoritmus pro hledání Voroného diagramu ve flashi.

Fortunův algoritmus a jeho implementace

Tato práce vznikla jako zápočtový projekt na předmětu Algoritmy a datové struktury 2, MFF UK. Pojí se k ní implementace v C++ (níže) a v ActionScript 3.0 (v příštím článku).

Kreslení hezkých grafů 3D

Dnes jsem se rozhodl navázat na svůj Předchozí článek o kreslení hezkých grafů, a to tak, že jsem do kódu pouze přidal třetí souřadnici "z" (pro polohu, vektory síly a vše, kde předtím byl jen "x" a "y"). Pro vykreslování jsem použil knihovny Away3DLite.

Aho-Corasick, kód v AS3

Ve dnešním díle si ukážeme způsob implementace algoritmu Aho-Corasickové. Používá se pro vyhledávání slov v textu a je velmi rychlý oproti ostatním běžným metodám. Podobně se dá implementovat jazycích C, C++, C#, Java a dalších.

Kreslení hezkých grafů v AS3

V tomto článku se podíváme na způsoby kreslení hezkých grafů do roviny. Použijeme fyzikální, tzv. "pružinový" algoritmus, v průběhu kterého si budeme graf vykreslovat.

Trie v AS3

Dnes se ve flashi pokusíme implementovat datovou strukturu Trie. Kromě samotné trie ji navíc nějak hezky vykreslíme, abychom dostali přehledné znázornění této struktury.

Sierpinského trojúhelník v AS3

V tomto článku si ukážeme, jak v ActionScript 3 snadno rekurzivně nakreslit fraktál, a to konkrétně Sierpinského trojúhelník.

Binární vyhledávací strom v AS3

V tomto článku si ukážeme konkrétní příklad použití OOP ve flashi. Implementujeme si binární vyhledávací strom v AS3 a jeho základní metody. Nakonec ho zkusíme ještě vykreslit.

2. Rychlý úvod - Flash a OOP - teorie

V tomto článku se seznámíme se základy objektově orientovaného programování v AS3. Předpokládám, že již znáte základní koncepty OOP (OOP na Wikipedii).

1. Rychlý úvod do Adobe Flash / AS3

V tomto článku se vás pokusím rychle uvést do Adobe Flash a jazyku AS3 a ukážu základy potřebné pro praktickou práci. Předpokládám, že jste programátoři. Zbylé věci z prostředí Adobe Flash se lze doučit praxí.

LU rozklad

Tato práce vznikla jako zápočtový projekt na předmětu Algoritmy a datové struktury 1, MFF UK. Pojí se k ní ještě tato implementace v C#.

Taylorův polynom srozumitelně

Článek jsem napsal proto, že všechny články na internetu se mi zdály příliš složité a nevysvětlovaly základní princip fungování taylorova polynomu.

Vyhýbám se přesným formalismům, mohou zde být i drobné nepřesnosti, avšak doufám, že po přečtení článků vám formalismy přijdou jasné a srozumitelné.

Třída pro matice v C# (Strassenův algoritmus, LU rozklad)

Toto je jednoduchá třída, která obsahuje opravdu rychlé násobení matic (Strassenův algoritmus, který je cache oblivious), LU rozklad a další funkce.

Maticová kalkulačka v Pascalu

Vytvořil jsem jednoduchou kalkulačku na matice v Pascalu. Ovládá se z konzole jednoduchými příkazy.